Belangrijke Mededeling Over Tutti 2020

Jullie voelden het misschien al aankomen. De ontwikkelingen rondom het coronavirus lijken nog langere tijd door te gaan. We vinden het daarom niet verantwoord om door te gaan met de organisatie van Tutti 2020. Niet alleen omdat we niet zeker weten of een dergelijk groot evenement dan alweer is toegestaan. Maar ook omdat alle koren op dit moment niet kunnen repeteren en zich niet goed kunnen voorbereiden op een festival

Als organiserend comité zijn we nog weinig verplichtingen aangegaan. De subsidieverstrekkers stellen zich bovendien coulant op voor reeds gemaakte kosten. Dat maakt dat we nu financieel geen schade leiden. We zullen de bedragen die jullie hebben overgemaakt voor de deelname dan ook aan jullie retour storten.

We willen volgend jaar graag een nieuwe poging doen om het festival te organiseren. Er is al veel werk gedaan waar we op kunnen voortbouwen. We hopen dat jullie dan opnieuw willen inschrijven, en dat ook de koren die dit jaar hebben afgezien van deelname kunnen meedoen. Een datum moeten we nog vaststellen (Pinksteren 2021?) en we komen daar bij jullie op terug. De koren die dit jaar hebben ingeschreven, betalen dan niet de contributie van € 30,-. 

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met een van ons. En ondanks de moeilijke situatie nu hopen we dat we met al onze geweldige LHBTI-koren snel weer kunnen repeteren en mooie optredens kunnen geven. We gaan voor een spetterend Tutti 2021!

Met vriendelijke groet,

Eric, Inez, Paul, René, Peter, Marius en Jeannette